La multiculturalitat a la Universitat, a debat

agost 2021 / VERSUS

A favor de la multiculturalitat a la Universitat

Emilia Andueza

Antes de comenzar el debate que hoy nos corresponde, es importante primero definir a qué es a lo que nos referimos cuando hablamos de multiculturalidad en un contexto educativo. En su influyente ensayo “El multiculturalismo y la Política del Reconocimiento”, el filósofo Charles Taylor propone dos corrientes del pensamiento sobre las que una sociedad moderna puede funcionar. La primera se basa en enaltecer el universalismo entre sus miembros, es decir, que todos los miembros son percibidos como iguales y, por ende, reciben un trato y derechos idénticos, mientras que la segunda reconoce las diferencias entre sus individuos que afectan significativamente a su experiencia de vida, como lo son, por ejemplo, el género, nacionalidad y estatus socioeconómico. Según Taylor, es importante que estas diferencias se tomen en cuenta a la hora de crear cualquier política, especialmente en lo que se refiere a minorías, para así permitir su prosperidad y evitar que estas sean aplastadas por la cultura dominante. Las becas de ayuda económica son un ejemplo de este tipo de filosofía social, ya que reconocen que un estudiante de bajos recursos económicos y uno rico no están en condiciones de igualdad, por lo que, para generar paridad de oportunidades, el primero merece acceso a la distinción que otorgan las becas.

Así pues, cuando hablamos de multiculturalidad en las aulas nos referimos a la intención de tomar en cuenta estas diferencias, ya sea mediante la construcción de un plan de estudios inclusivo o la creación de instituciones fuera del aula que protejan los derechos de dichas minorías, para así respetar y reconocer las diversas circunstancias de todos los estudiantes y asegurar una experiencia lo más equitativa posible. En este artículo me concentraré en uno de los ejemplos de multiculturalidad en el aula más “controvertidos”: la oferta de clases en inglés para acomodar a estudiantes internacionales, ya que parto de la suposición de que construir un plan de estudios feminista, antiracista y con conciencia de clase es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo.

Las clases en inglés son un fenómeno cada vez más extendido en todo el mundo. Al tratarse de la lengua más hablada, muchos docentes consideran imprescindible su conocimiento. Para muchos, esta es una nueva forma de colonización en pleno s. XXI. Sin embargo, esta afirmación resulta muy reduccionista.

En primer lugar, una de las bases de la multiculturalidad es la protección y ensalzamiento de las minorías, por lo que políticas como la protección y promoción de lenguas y culturas locales, como podría ser el catalán, serían más bien un claro ejemplo de esta. No podemos ignorar el mundo cada vez más diverso en el que vivimos (solo en España, el porcentaje de inmigrantes ha pasado de ser un 2,11% de la población en 1990 a un 12,90% en 2019), por lo que crear herramientas para que el grupo mayoritario y las minorías puedan convivir es imprescindible. Visto desde la perspectiva de que las clases en inglés permiten que los estudiantes internacionales puedan adaptarse mejor y, a su vez, exponen a los nativos de un sitio a otras culturas, entonces podemos ver que una educación multicultural no tiene sino beneficios. La clave está en encontrar el balance.

Es importante preparar a los estudiantes para saber convivir en una sociedad cada vez más diversa, generando sensibilidad para con las minorías con las que deberán convivir sin sacrificar su identidad nacional. Programas como Erasmus y las clases en inglés son oportunidades de hacer esto dentro de un ambiente controlado como lo es el académico, siempre y cuando no olvidemos promover y enseñar a quienes pertenecen a la minoría las costumbres y lenguas locales también. Al fin y al cabo, de eso trata la multiculturalidad.

En contra de la multiculturalitat a la Universitat

Roger Brils

Abans de començar amb l’exposició d’arguments, seré clar i directe: el multiculturalisme, tal com el defineix el formalisme liberal (vegeu definició de la RAE), és un clar indicador de convivència, respecte i diversitat en tots els aspectes d’una comunitat. Ningú pot negar aquest fet, i si hom qüestionés la definició del concepte, pecaria de negligent o de temerari. Ara bé, el terme engloba unes comprensions molt diferents depenent del marc ideològic en les quals s’identifiquin.

El sistema de producció capitalista, mitjançant la tecnologia, ha acabat per malmetre una infinitat de realitats a escala mundial. N’és un exemple la progressiva destrucció del medi natural, substituït ara per murs de formigó i xarxes globals d’infraestructures i de comunicació. Els fets ens porten a afirmar que les persones segueixen sent esclaves de l’explotació tecnològica, tot i els més de tres segles d’humanisme progressista que han guiat el desenvolupament de la societat occidental.

L’objectiu darrer del Capital és dotar a l’ésser humà d’una característica que no és ni biològica, ni natural: el consumisme. Seguint la lògica del capitalista, si el capital no té nacionalitat, el consumidor tampoc pot tenir religió, cultura o color de pell. Si gran part de la població mundial ja viu actualment en un estat de desintegració social, el projecte del multiculturalisme no fa més que diluir la crua realitat de la desigualtat.

Aquesta introducció és necessària, i si bé acadèmics com el professor i filòsof Carlos Blanco afirmen que l’aproximació marxista pot semblar radical, no és sinó sobre la cultura occidental sobre la qual el materialisme històric cau amb més pes i solidesa. Entenem que aquest procés multicultural també inclou als pobles d’Europa, que al llarg del s. XX s’enfrontaren en dues guerres demencials i devastadores, marcant així les diferències socials entre les pròpies comunitats europees. És útil fer aquesta apreciació, ja que sovint s’associa el multiculturalisme amb cultures diferents de les europees.

En un to més reduccionista, i tornant al debat que avui ens ocupa, resulta evident que aquest mal anomenat ‘multiculturalisme’ s’imposa a les nostres aules, no només a Catalunya, sinó arreu del món. Un procés integrador del capital que, irònicament, pretén homogeneïtzar una llengua, un tipus d’estudiant i un model de pensament únic. I el món universitari es veu obligat a adaptar-se a aquests patrons neoliberals, per instint de supervivència i seguint una lògica darwinista.

Podem posar l’exemple de la llengua, i l’argument pren encara més força amb el cas de la marginació del català a les aules. A la UPF, a més, ho vivim d’una manera directa. La universitat organitza cada any una fira on la gran empresa privada internacional (Amazon, Deloitte, Nestlé…) envaeix un espai públic i acadèmic per oferir feines precàries que perpetuen la desigualtat econòmica.

Tal com exposa el professor Chandran Kukathas, el multiculturalisme és transformat sovint en polítiques públiques, que adrecen les problemàtiques de les minories que viuen dins les fronteres d’un determinat Estat. No obstant això, sovint ens trobem davant de situacions contradictòries, com la romantització dels Erasmus o intercanvis internacionals, que en el fons amaguen una dinàmica mercantilista i competitiva, del moviment migratori de la massa obrera que alimenta el sistema econòmic mundial.

És per tots aquests motius que el multiculturalisme, tal com és concebut per la democràcia liberal, no és un problema exogen de la societat europea, sinó que és destructiu per a la pròpia classe treballadora internacional. El resultat és clar: amb l’excusa del multiculturalisme, el capitalista imposa i impulsa la desigualtat econòmica, que afecta d’igual manera independentment de qüestions culturals, religioses o ètniques a tots els estudiants del sector públic.

Llegeix més articles...

Rosa Pansida

Quan regalem una flor a algú, sabem que tard o d’hora es pansirà. En el cas de la rosa política de la socialdemocràcia, això no...

Llegir >
L’augment del SMI, a debat

En 5 anys, el Salari Mínim Interprofessional ha augmentat un 47%. El Consell de Ministres ha elevat el SMI a 1.080 € mensuals. És beneficiós...

Llegir >

PORTADA  •  NOSALTRES  •  ARXIU  •  ESCRIU  •  SEGUEIX-NOS!

© Copyright 2021 l’Universitari. Tots els drets reservats. | Desenvolupament web per Pol Villaverde