abril 2020

La Universitat és un mon que els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra compartim durant quatre anys de la nostra vida; un ecosistema del qual formem part un plegat d’afortunats amb dos dits de front. Alumnes de diferents disciplines participem a xerrades, assemblees i debats formals, o ens ajuntem a les estones lliures per discutir sobre com arreglar el món, entre d’altres coses. I és que tot i només representar un col·lectiu força reduït de la població, sempre ens ha agradat fer-nos sentir i dir les coses tal com les pensem.

“L’Estat del Benestar representa una determinada configuració del sector públic en les economies de mercat avançades, caracteritzada per la cobertura d’un menú ampli de necessitats socials sota el creixement estable de l’activitat econòmica. (…)”