febrer 2023

Pels que confien que tenen el control de les seves dades personals, a mi també m’agradaria creure-ho

Un viatge musical inspirat en el drama que viuen els refugiats a tot el món

El camí cap a la renda mínima garantida