gener 2022

Maribel Meléndez és actualment la directora corporativa del Futbol Club Barcelona. Compta amb una àmplia experiència en diversos sectors incloent el de l’auditoria (quatre anys com a Senior Manager d’Ernst & Young), l’immobiliari (quinze anys com a “Corporate Director” de Layetana) i el de la banca (set anys com a CFO de “La Caixa Building Center”). Tots ells sectors històricament masculins en els quals ha aconseguit trencar el sostre de vidre. Ens rep al Camp Nou on, després de fer-nos un tour per les instal·lacions, ens parla de la seva trajectòria professional i ens explica quina visió té pel futur del Barça.

With Ursula Von Der Leyen’s State of the European Union (SOTEU) speech, 2022 was declared the European Year of Youth.This will go in hand with the EU NextGen plan, that focuses on promoting a more active involvement of young generations in European affairs, supported by an educational and professional training for the future of Europe. These initiatives will also work as a countermeasure to the COVID-19 crisis effects, attempting to fulfil the 11 European Youth Goals for a greener, more sustainable and inclusive Europe.

La bogeria, extensament tractada per Erasme de Rotterdam, entre d’altres, ha estat el terme vulgar emprat per marginar irreflexivament persones i col·lectius que s’allunyaven d’allò mainstream i que, per tant, calia excloure socialment perquè molestaven. Ni tan sols els discursos postmoderns de les darreres dècades normalitzadors (o romantitzadors) de la diversitat han estat capaços de trencar el tabú del tractament de la salut mental.