juny 2021

En su momento, uno de los países más ricos y prósperos de su región y el mundo; ahora, Venezuela se encuentra sumida en una crisis que va más allá de lo social y lo económico, ni se hable del peligroso punto político. Quiérase o no, Venezuela es motivo de polémica -y discordia, “tema tóxico” para algunos, asunto de grave inquietud para otros.

En els últims anys és notori que els estats es desdibuixen, si més no dins la Unió Europea. Ara, i cada cop més, el mapa d’influència en aquest continent es dibuixa per Euroregions amb interessos compartits. Això no treu l’enorme influència que els estats puguin tenir, però ens brinda als catalans una magnífica oportunitat. L’Euroregió del Mediterrani és fonamental per als interessos catalans i va mancada de capitalitat clara. Us proposo un exercici, el de pensar una gran ciutat amb riba al Mediterrani que culturalment i econòmica estigui per sobre de Barcelona.

En aquesta edició dediquem la secció Versus a confrontar visions sobre l’aplicació del toc de queda. A l’hora de frenar la pandèmia, és o ha sigut una mesura eficaç i ètica? Encara avui té sentit la restricció de la mobilitat nocturna?