Primer monogràfic

Josep Maria Raya, catedràtic de la UPF, del Tecnocampus de Mataró-Maresme. Els seus àmbits d’interès són l’econometria i l’economia aplicada, especialment relacionada a l’habitatge i el turisme. A més, és director del Centre de Recerca en Turisme de l’Escola Universitària del Maresme.

Els projectes transformadors han de reciclar-se i reiniciar-se; transformar-se a ells mateixos si no volen morir en silenci. Si no ho fossin, de transformadors, podrien restar immutables, inalterables a l’exterior, i utilitzar la nostàlgia com a excusa per no superar-se a ells mateixos.

En els temps en què ens trobem sembla que hi ha un desig implícit que els joves d’avui ho siguin per sempre. L’adultesa és una etapa que s’endarrereix cada vegada més en termes d’emancipació, ja que els «joves» es poden independitzar només a una edat que, en comparació amb altres èpoques, és massa avançada.