LA COLUMNA

Primer dia de la carrera de dret. El professor comença per indicar que el dret occidental existeix de forma majoritària en una economia de mercat. Fins aquí res de nou. Tot seguit, esmenta que des de l’època de l’Antiga Roma, la ciència jurídica s’ha constituït com a una ciència autònoma. Aquestes dues afirmacions, que a priori semblen innòcues, emmascaren una enorme contradicció. M’explico:

La Unió Europea: aquell ens intangible plasmat en institucions, lideratges i fons de recuperació als mitjans. Per a molts, un projecte allunyat i elitista. Per a d’altres, una gran oportunitat de desenvolupament econòmic més enllà de les fronteres nacionals.

Escribió Rosseau en El Contrato Social: “La soberanía es el ejercicio de la voluntad general y el soberano un ser colectivo que no puede ser representado más que por sí mismo” (capítulo I, libro II) y que “La voluntad particular tiende por su naturaleza a las preferencias, y la voluntad general a la igualdad” (ibid.).