LA COLUMNA

És inevitable que a la comunitat estudiantil circulin estereotips sobre les diferents universitats del país. Els noms ESADE, UAB o UPC ens evoquen clixés sobre la universitat i els seus estudiants, caricatures més o menys encertades, però que (parafrasejant a Lippmann), ens permeten gestionar amb facilitat la informació que prové de l’exterior i que actuen com representacions mentals simplificades i resistents al canvi.

La suspensió de les classes i l’aprovat general és la idea més absurda que he sentit darrerament i exemplifica l’oportunisme dels mandrosos. Els únics arguments per recolzar-ho són “Itàlia ho ha fet” i el tradicional “es que em va malament.